2015 zal geen verkiezing kennen: we moeten schrijven!

De Jury

De jury bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 3 leden. Alle leden hebben op een of andere manier ervaring met leenwoorden, taalcontact en normatieve kwesties. De voorzitter en secretaris zijn de organisatoren van de verkiezing: bloggers Sterre Leufkens en Marten van der Meulen, samen Milfje Meulskens. Lees hieronder meer over de juryleden en over waarom zij anglicismen zulk een warm hart toedragen.

dr. Sterre Leufkens, post-doc aan de Universiteit Utrecht (voorzitter)

Marten van der Meulen, student Research Master Linguistics Universiteit Leiden (secretaris)

Prof. Dr. Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historisch taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit. Schrijfster van het definitieve boek over leenwoorden: het Van Dale Groot Leenwoordenboek, als ook van de Dialectatlas van het Nederlands.

Wat een mooi initiatief van Milfje Meulskens: de verkiezing van het anglicisme van het jaar. Er kunnen mij niet genoeg leenwoorden, uit het Engels of uit andere talen, binnenkomen. Ze leveren synoniemen, betekenisnuances, status en jargon – wie kan daarbuiten? Natuurlijk, sommige leenwoorden zijn in de praktijk minder bruikbaar dan andere. Ze passen bijvoorbeeld niet goed in het Nederlandse klanksysteem, of ze botsen met de Nederlandse werkwoordvervoeging. Geen enkel probleem voor de Nederlandse taal: het zelfreinigende vermogen treedt onmiddellijk in werking en de leenwoorden verdwijnen weer. Waardoor er weer meer ruimte ontstaat voor nieuwe leenwoorden… Heerlijk, de dynamiek die leenwoorden in het Nederlands brengen!

Het grootste voordeel van Engelse leenwoorden is dat alle andere talen ze óók overnemen. Dat maakt het steeds makkelijker mensen uit andere landen te verstaan of kranten in andere talen te lezen. Heel veel woorden in andere talen – ook in talen die niet verwant zijn aan het Nederlands – zijn direct herkenbaar. Dat komt niet alleen door de moderne Engelse leenwoorden, maar ook door Duitse, Franse en Latijnse leenwoorden die in eerdere leenwoordgolven over Europa zijn gespoeld, en van daaruit andere continenten hebben bereikt. Er bestaat inmiddels een rijke internationale woordenschat, die heel bevorderlijk is voor de wereldwijde onderlinge verstaanbaarheid en communicatie.

Sommige hypochonders menen dat binnenkort het Engels het Nederlands als taal van de Lage Landen zal verdringen. Maar daarvoor bestaat een remedie: als we zoveel mogelijk Engelse leenwoorden opnemen binnen het Nederlands, behouden we onze eigen Nederlandse taal met zijn mooie klanken en bijzondere grammatica, en zijn we toch vrij gemakkelijk verstaanbaar voor de buitenwereld. Eigenlijk moeten we ons dus niet beperken tot de verkiezing van één anglicisme van het jaar, maar zouden we een actiegroep moeten oprichten voor de import van zoveel mogelijk Engelse leenwoorden. Wie neemt het initiatief?

Ann de Craemer, schrijfster en journaliste. Dit jaar kwam van haar het boek Heerlijk Helder. Weg met de krommunicatie! uit, dat ze schreef met radiomaker Jan Hautekiet.

Charlie Kluin nomineerde vorig jaar het winnende woord flabbergasted. In het dagelijks leven is ze **